Theo TTXVN, chỉ trong 9 tháng qua, Quí đã lập 14 ủy nhiệm chi, ký giả chữ ký của ông Giang Thanh Khoa, Đoạn trưởng Giao thông thủy bộ, sau đó đem đến Kho bạc Nhà nước yêu cầu chuyển vào tài khoản của một DNTN mở tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Kiên Giang để chiếm đoạt 631 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

B.D.T