Trước đó, khi cơ quan thanh tra huyện Hóc Môn tiến hành thanh tra về mặt pháp lý, thủ tục, trình tự thực hiện việc bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa thì phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự của bà Linh. Kiểm tra sổ sách, ngân quỹ, đối chiếu với số tiền bồi thường, cơ quan phát hiện gần 20 sổ tiết kiệm do bà Linh nắm giữ chưa chi trả cho các hộ dân, có khoảng 3 tỉ đồng được bà Linh rút ra sử dụng với mục đích riêng.

 
Hiện Phòng Thanh tra huyện Hóc Môn đang tiến hành thanh tra toàn diện hơn 15 dự án do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện chi trả.
T.Hồng