Để N. trình bày một hồi, vị chủ tọa cắt cớ hỏi:

- Hoàn cảnh gia đình như vậy, sao bị cáo còn đem tiền triệu đi đánh bạc?

- Dạ, không có đâu, thưa tòa. Hôm đó, bị cáo đi thăm cha chồng bị bệnh, quẹo vô... thấy mọi người chơi vui nên... ghé coi có một chút thôi- N. trả lời.

- Sao kỳ vậy, đang đi thăm người bệnh lại... quẹo vô sòng bài? Trong khi sòng bạc được canh gác rất nghiêm ngặt, công an cũng phải mất một thời gian mới bắt được quả tang. Bị cáo lạ mặt, quẹo vô mà được sao? Chưa hết, tại CQĐT, bị cáo khai đem theo gần 2 triệu đồng vào đánh bạc, thua hết chỉ còn 100.000 đồng. Vậy sao giờ lại nói chỉ ghé dòm chơi?

Hết đường chối cãi, N. vo vo vạt áo, cúi đầu im lặng.

N.C.Tiến