Bộ NN&PTNT đã bố trí một thứ trưởng kiêm nhiệm chức vụ của ông Quyết trước khi bổ nhiệm chủ tịch HĐQT mới. Ông Trần Kiên Quyết bị cách chức do liên quan đến các sai phạm trong việc sử dụng 10.000ha đất tại Công ty cao su Tân Biên (Tây Ninh).
Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra việc sử dụng đất tại Công ty cao su Tân Biên. Kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng 10.000ha đất trồng cao su của Công ty cao su Tân Biên cho thấy công ty đã làm sai một số nội dung chỉ đạo của Tổng công ty Cao su VN (nay là Tập đoàn Công nghiệp cao su VN): cho mượn không ký hợp đồng trong hai chu kỳ trồng cây cao su cao hơn qui định; cho mượn đất liền kề, không phải đất nhỏ lẻ, phân tán, thậm chí đã để một số cá nhân chuyển nhượng đất của công ty. Công ty cao su Tân Biên cũng cho 19 cá nhân mượn đất sau đó chuyển nhượng thành 22 cá nhân sử dụng với diện tích 279,9ha. Công ty cũng để bị lấn chiếm 1.489ha đất cao su trong thời gian dài, để một số cá nhân sử dụng, chuyển nhượng tùy tiện.

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Kiên Quyết do để xảy ra những sai phạm tại Công ty cao su Tân Biên. Ngoài ra, các ông Trương Minh Hiếu, nguyên giám đốc Công ty cao su Tân Biên (giai đoạn 1988-1994); ông Huỳnh Văn Cậy, phó giám đốc thời kỳ 1988-1998 và 11 cán bộ cấp huyện, xã thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cũng bị đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự.

Theo M.Q (Tuổi Trẻ)