Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật Kao Kiến, trả lời: Điều 604 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra như sau: "Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra". Chủ sở hữu của những cổ thụ là Sở Giao thông Vận tải, còn các khu quản lý giao thông đô thị là đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về công viên cây xanh. Như vậy, căn cứ quy định trên thì đơn vị phải chịu trách nhiệm bồi thường là khu quản lý giao thông đô thị, đơn vị được giao quản lý, chăm sóc cây xanh.

Nếu có thiệt hại về sức khỏe, tính mạng thì bên bị thiệt hại sẽ được bồi thường các khoản như chi phí cứu chữa, thu nhập thực tế bị mất, chi phí mai táng và một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần theo quy định của điều 590, 591 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Do đó, người dân bị thiệt hại có thể yêu cầu khu quản lý giao thông đô thị bồi thường, nếu không bồi thường thì kiện ra tòa.

Tr.Hoàng ghi