- Luật sư Nguyễn Hải Nam, Văn phòng Luật sư Công Quyền (TP HCM), trả lời: Căn cứ vào khoản 3 điều 584 Bộ Luật Dân sự năm 2015, trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Theo quy định này, đơn vị quản lý các cây xanh phải có trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, cần lưu ý trong một số trường hợp, dù thiệt hại có xảy ra nhưng nạn nhân sẽ không được bồi thường được quy định tại khoản 2 điều 584 Bộ Luật Dân sự năm 2015: "Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác".

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do cây xanh ngã đổ có thể khởi kiện đơn vị quản lý cây xanh để yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản, sức khỏe... Trường hợp cây xanh bất ngờ gãy đổ dù không có mưa lớn, không có tác nhân khác, không phải sự kiện bất khả kháng và gây hậu quả nghiêm trọng như chết người thì tùy vào trường hợp và hậu quả xảy ra, đơn vị quản lý cây xanh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Trường Hoàng ghi