TS Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam - trả lời: Điều 472 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Theo điều 475 Bộ Luật Dân sự 2015, bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.

Như vậy, khi bạn thuê tài sản thì chỉ được cho thuê lại nếu bên cho thuê đồng ý. Bạn kiểm tra lại hợp đồng thuê xe xem có thỏa thuận về việc cho thuê lại hay không, nếu hợp đồng thuê xe có quy định bên thuê xe có quyền cho thuê lại thì việc bạn cho thuê lại là hợp pháp. Trường hợp hợp đồng không quy định và thực tế bên cho thuê không đồng ý mà bạn tự quyết định thì không phù hợp, bên cho thuê có quyền khởi kiện về hành vi này hoặc chấm dứt hợp đồng theo các điều khoản đã nêu trong hợp đồng bạn đã ký kết.

Trường Hoàng ghi