- Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Căn cứ khoản 2, điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về nội dung đăng ký giấy khai tử như sau: Khi đăng ký khai tử theo quy định của Luật Hộ tịch, nội dung khai tử phải bao gồm các thông tin: họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh cá nhân của người chết, nếu có; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo dương lịch; quốc tịch nếu người chết là người nước ngoài.

Nội dung đăng ký khai tử được xác định theo giấy báo tử hoặc giấy tờ thay giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp: Đối với người chết tại cơ sở y tế thì thủ trưởng cơ sở y tế cấp giấy báo tử… Đối với người chết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d của khoản này thì UBND cấp xã nơi người đó chết có trách nhiệm cấp giấy báo tử.

Ngoài ra, tại điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định thời điểm chấm dứt hôn nhân như sau: Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết; trong trường hợp tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của tòa án.

Như vậy, theo quy định trên thì khi người mất tại cơ sở y tế hoặc tại nhà thì thủ trưởng cơ sở y tế hoặc UBND cấp xã sẽ cấp giấy báo tử. Kể từ thời điểm mất được cấp giấy báo tử đó, quan hệ hôn nhân của bạn và chồng đã chấm dứt. Bạn có thể tái hôn mà không cần làm thủ tục ly hôn.

Trường Hoàng ghi