Hàng xóm nói về cuộc sống của mẹ con người liên quan đến vụ "bê tông xác người"


Phạm Dũng thực hiện