Video cảnh vụ nổ tại Công an Phường 12, quận Tân Bình, TP HCM do các đối tượng của Tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" gây ra - Nguồn: Bộ Công an

Bộ Công an công bố một số hình ảnh vụ nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình, HCM do các đối tượng của Tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" gây ra; hình ảnh các nguyên liệu, công cụ, vật dụng dùng để chế tạo thuốc nổ thu giữ trong quá trình điều tra như sau:

CLIP: Một số hình ảnh về vụ nổ ở TP HCM do Tổ chức khủng bố Triều đại Việt gây ra - Ảnh 2.
CLIP: Một số hình ảnh về vụ nổ ở TP HCM do Tổ chức khủng bố Triều đại Việt gây ra - Ảnh 3.
CLIP: Một số hình ảnh về vụ nổ ở TP HCM do Tổ chức khủng bố Triều đại Việt gây ra - Ảnh 4.
CLIP: Một số hình ảnh về vụ nổ ở TP HCM do Tổ chức khủng bố Triều đại Việt gây ra - Ảnh 5.
B.T.V