Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Tài, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, tại khoản 2 điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

Do đó, bạn đã quan hệ và có con với người đã có gia đình là bạn vi phạm chế độ hôn nhân gia đình. Căn cứ theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình và nghị định hướng dẫn, nếu người vợ (hay cơ quan, tổ chức...) khiếu nại thì bạn (và cả người chồng) sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Sau khi xử phạt hành chính, nếu bạn vẫn tiếp tục chung sống như vợ chồng với người đàn ông đó thì người yêu cầu xử phạt hành chính có thể tiếp tục yêu cầu xử lý hình sự và người phạm luật sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Trường Hoàng ghi