Ngoài ra, nếu như Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đặt ra điều kiện phải khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu rồi mới có quyền khởi kiện ra tòa thì theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, cá nhân, cơ quan, tổ chức nếu không đồng ý với quyết định hành chính, hành vi hành chính thì có quyền khởi kiện ngay ra tòa.

Cùng ngày, Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật Thanh tra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND.
T.Kha