Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật Kao Kiến, trả lời: Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Để thực hiện nhiệm vụ này, công an xã có nhiệm vụ và quyền hạn "Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, CMND và các giấy tờ đi lại khác" và "Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và công an xã trong khi làm nhiệm vụ được quyền kiểm tra, kiểm soát CMND của công dân tại nơi công cộng hoặc phạm vi địa bàn quản lý".

Công an xã có trách nhiệm nắm tình hình hộ khẩu, nhân khẩu trên địa bàn. Do anh từ địa phương khác tới địa bàn làm thuê, lại đi về khuya nên công an xã kiểm tra CMND là đúng quy định pháp luật.

Anh đã làm thủ tục đăng ký tạm trú tại địa phương thì lên công an xã để nhận lại CMND, trừ trường hợp anh có hành vi vi phạm pháp luật (như vi phạm về quản lý an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật về hình sự…) mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sau khi xử lý vi phạm hành chính theo quy định anh sẽ được trả lại CMND.

Trường Hoàng ghi