Chi cục đã xử phạt 3 vụ hàng giả, 5 vụ kinh doanh không có giấy phép và 11 vụ không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh. Tổng số tiền xử phạt trên 500 triệu đồng. Để hạn chế tình trạng tăng giá bất thường của các mặt hàng, chi cục cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý việc niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ.

H.Dũng