Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết từ ngày 1-1-2008 đến 31-3-2010, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành 20.485 vụ, vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao. 

H.Dũng