Theo hồ sơ điều tra, năm 2004 đến tháng 6-2005, Trung tâm dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ tổ chức tiếp nhận hồ sơ, lập bản đồ trích đo diện tích đất cần sử dụng, chuyển hồ sơ cho UBND huyện ra quyết định và cơ quan thuế tính thuế hợp thức hóa, chuyển quyền và mục đích sử dụng đất cho người dân.
Trần Kim Huệ lợi dụng chức phó giám đốc trung tâm đã lập giả giấy biên nhận hồ sơ, ghi lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ, giúp nhiều cá nhân được nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất với giá cũ, thấp hơn nghĩa vụ thuế phải nộp theo giá mới, gây thất thu thuế hơn 210 triệu đồng. Huệ còn chỉ đạo Huỳnh Thị Kim Duyên ghi lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ để giúp một cán bộ thị trấn nộp thuế với giá thấp, gây thất thu thuế.
Ngoài ra, theo TTXVN, Duyên còn lập danh sách lùi ngày tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của nhiều cá nhân khác, giúp họ được phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất thổ cư và nộp thuế sử dụng đất theo giá cũ, gây thất thu thuế hàng trăm triệu đồng.
B.T.T