Ngoài ra, những ca bệnh Rubella lẻ tẻ đã xuất hiện ở một số quận, huyện khác trong TP. Trước tình hình này, bác sĩ Thọ đề nghị các cơ quan, xí nghiệp tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm những người mắc bệnh Rubella để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh. Ông Thọ cũng cho biết, vào thời điểm này các cơ quan, xí nghiệp đang tăng cường sản xuất, một số công ty thành lập nhưng chưa có giấy phép hoạt động nên thường muốn giấu bệnh, làm bệnh dễ có nguy cơ bùng phát dịch.

T.Dương