Theo điều tra, ông Trình đã tự ý kê tên khống một số người để nhận tiền huân, huy chương. Một số người khác thuộc diện chính sách đã chết nhưng ông Trình vẫn để tên trong danh sách trợ cấp hằng tháng để ký nhận tiền. Theo thông tin ban đầu, ông Trình đã ăn chặn 44 triệu đồng của 44 người. 

M.Sơn