Mặc dù đã được thông báo trước từ ngày 28-6, ông Trần Hải Âu, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 1 của Công ty Đay Sài Gòn, đã vắng mặt, chỉ có ông Nguyễn Văn Khảm đến theo yêu cầu của Cơ quan Thi hành án dân sự.

Được biết, ông Trần Hải Âu có ủy quyền cho cán bộ của mình thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Thi hành án. Tuy vậy, Cơ quan Thi hành án đã không chấp nhận sự ủy quyền này và dời áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sang hôm nay (30-6).

D.Tuấn