Trước đó, ngày 30-6, Huỳnh Công Tước cầm hóa đơn của đại lý phân bón Toàn Lợi (ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) đề nghị thủ kho giao 250 bao phân DAP và 20 bao phân NPK. Do hóa đơn ghi rõ số lượng và người mua là Huỳnh Công Tước nên thủ kho đã giao hàng cho Tước. Sau đó, ông Trần Văn Toàn, chủ đại lý, phát hiện hóa đơn giả nên trình báo công an.

T.H.Nguyên