Công ty CP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (viết tắt là Công ty PVFI) và Công ty CP Chứng khoán công nghiệp Việt Nam (viết tắt là Công ty ISC) ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết. Theo đó, Công ty PVFI sẽ góp vốn đầu tư với các khách hàng có tài khoản chứng khoán mở tại Công ty ISC để đầu tư các mã chứng khoán niêm yết.

Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan công an
Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan công an

Lợi dụng mối quan hệ trong công tác, Vũ Thị Hồng Lan (Phó Giám đốc Công ty PVFI Chi nhánh TP HCM) thông đồng với kế toán trưởng Công ty ISC là Nguyễn Xuân Trường tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh 2 cá nhân, xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của 2 cá nhân này và ký mạo danh trên các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với Công ty PVFI Chi nhánh TP HCM.

Tin tưởng vào những hồ sơ trên, Công ty PVFI Chi nhánh TP HCM giải ngân hơn 16 tỉ đồng và chuyển vào tài khoản của Công ty ISC.

Số tiền này được Lan dùng vào mục đích trả nợ do đầu tư chứng khoán theo chủ trương của lãnh đạo Công ty PVFI nhưng bị thua lỗ, dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty PVFI Chi nhánh TP HCM hơn 2,8 tỉ đồng.

Tin-ảnh: Ph.Dũng