NHNN nhận một bản sao quyết định mang số 0725/QĐ-NHNN ngày 12-4 về việc cho phép thành lập Công ty TNHH tài chính một thành viên Delaware Việt Nam. NHNN cho biết đây là văn bản giả.

NHNN đề nghị các tổ chức và cá nhân nâng cao cảnh giác và thông tin kịp thời đến các cơ quan pháp luật để ngăn chặn những thiệt hại kinh tế có thể xảy ra từ hành vi giả mạo trên.

M.THẢO - N.THỦY (Pháp luật TPHCM)