Tại cơ quan công an, đối tượng giả danh CSGT khai tên là Phạm Đình Văn (1977).

L.Anh