Phiên tòa xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông tạm hoãn

Xuân Huy - Huế Xuân