Tôi đang trong độ tuổi nhập ngũ. Với hoàn cảnh như trên, tôi có được xem xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

- Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Tại khoản 1, điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và được bổ sung bởi điểm c khoản 1 điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019, có quy định những trường hợp và những đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân: Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe; là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; 

trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận; một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; 

có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định; 

cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo; dân quân thường trực.

Bạn cần đến UBND cấp xã để xác nhận các vấn đề sau: Bạn là lao động duy nhất của gia đình. Kinh tế gia đình bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề trong thời gian diễn ra dịch bệnh vừa qua để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định.

 Đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét. Bạn liên hệ với UBND xã để hoàn thiện các bước thủ tục nêu trên.

Trường Hoàng ghi