Trong hai năm 2004 và 2005, Trường THYT Quảng Bình hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ việc làm thị xã Cửa Lò- Nghệ An và Trung tâm Đào tạo Nâng cao Miền Trung để đào tạo 300 dược sĩ trung học và điều dưỡng trung học hệ chính quy. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, hai đối tượng trên đã thu mỗi học sinh từ 12 đến15 triệu đồng khi tuyển sinh, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã đình chỉ chức vụ hiệu trưởng Trường THYT Quảng Bình đối với ông Nguyễn Đình Trung.

H.Hà