Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Khoản 2 điều 53 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về thụ lý đơn yêu cầu ly hôn như sau: Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn, tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 điều 14 của luật này. Đối chiếu trường hợp của bạn, khi bạn gửi đơn yêu cầu ly hôn, tòa án sẽ thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng, nên không giải quyết ly hôn tại tòa án.

Về vấn đề nuôi con, căn cứ điều 15 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, dù không đăng ký kết hôn nhưng đứa bé là con chung, nên cả hai đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Nếu con bạn dưới 36 tháng tuổi sẽ do mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ khả năng hoặc có thỏa thuận khác. Khi con đủ 7 tuổi, phải xem xét ý kiến, nguyện vọng của con.

Trường Hoàng ghi