Theo Thanh tra TP, thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã thành lập 2 đoàn thanh tra để kiểm tra, xem xét việc thực hiện dự án Miếu Nổi. Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra các sai phạm của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Phát triển đô thị trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, mua bán nhà, đất và quản lý, bố trí sử dụng các căn hộ chung cư khi thực hiện dự án. "Thanh tra TP nhận thấy việc tiếp tục thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành để kiểm tra toàn diện quá trình thực hiện dự án là một hình thức thanh tra lại. Việc này không có cơ sở và không đúng quy định. Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra thì Thanh tra TP không có thẩm quyền thanh tra lại" - văn bản nêu.

Theo kết luận số 128 của Thanh tra Chính phủ vào tháng 1-2017, sau 20 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, đến nay chủ đầu tư dự án Miếu Nổi chưa làm xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư chỉ tập trung đầu tư, khai thác và thu lợi nhuận tại các khu đất thương mại, nhà ở và các khu chung cư. Trong khi đó, các công trình phúc lợi công cộng đến nay vẫn chưa thực hiện bồi thường giải tỏa và đầu tư đúng quy hoạch. Việc kéo dài thực hiện dự án ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các hộ dân trong ranh dự án, làm phát sinh khiếu nại và tố cáo phức tạp.

Ngoài ra, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Phát triển đô thị chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với 2 phần đất nằm trong ranh giao đất theo quyết định 1837 của UBND TP và quyết định 273 của Thủ tướng. Hơn nữa, công ty còn bán khu đất số 1 Lô L đường 12AB dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng; không chấp hành Kết luận thanh tra số 222 của Thanh tra TP; buông lỏng quản lý căn hộ 4 block chung cư gây thất thoát lớn cho tài sản nhà nước…

Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 125 phê duyệt dự án khu dân cư Miếu Nổi với diện tích 8,1 ha. Đến tháng 4-1997, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 273 thu hồi hơn 6,9 ha đất ở phường 3, quận Bình Thạnh giao cho Công ty Đầu tư Phát triển đô thị (nay là Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Phát triển đô thị) xây dựng khu dân cư Miếu Nổi. 

Nguyễn Phan