Các bị can bị khởi tố được tại ngoại để điều tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Phạm Thị Thật, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Minh và Hà Thị Tý.

Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh từ đầu năm 2002 đến giữa tháng 3-2008, Ban giám đốc Agribank Củ Chi, gồm: Phạm Thị Thật (giám đốc), Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Văn Hùng (phó giám đốc) và một số trưởng phó phòng nghiệp vụ như: Lê Thị Hoạt, Nguyễn Thị Gái (trưởng và phó phòng kế toán ngân quỹ), Hà Thị Tý (trưởng phòng hành chính nhân sự), Nguyễn Xuân Thành (trưởng phòng kinh doanh) chỉ đạo nhân viên kế toán không vào sổ sách tiền bán mẫu hồ sơ vay (mẫu khế ước) 317 triệu đồng (16 sổ tiết kiệm); để ngoài sổ sách tiền dịch vụ thu của Công ty TNHH thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Việt Nam trên 446 triệu đồng; tiền phí dịch vụ thu của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện Củ Chi trên 437 triệu đồng; lập danh sách CBCNV làm việc ngoài giờ khống nhằm rút trên 779 triệu đồng.

Tổng số tiền mà các bị can để ngoài sổ sách hơn 1,9 tỉ đồng, đã không được nhập quỹ mà giao Phòng kế toán Ngân quỹ gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại chính Agribank Củ Chi để đến lễ, tết rút ra giao Phòng hành chính nhân sự (HCNS) chia cho CBCNV cơ quan.

Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, các đối tượng đối phó bằng cách lập một số biên bản, tài liệu nhằm hợp thức hóa về chủ trương và số tiền đã chia cho CBCNV.

Riêng số tiền phí dịch vụ thu của Ban BTGPMB huyện Củ Chi trên 437 triệu đồng, Thật khai tại cơ quan CSĐT chi cho Nguyễn Thị Hồng Điệp (kế toán trưởng Ban BTGPMB huyện Củ Chi) tổng cộng 11 lần với số tiền trên 218 triệu đồng, nhưng Điệp khai không nhận số tiền này mà vào các dịp lễ, tết có nhận bao thư từ Thật chi cho Ban BTGPMB huyện Củ Chi để chi cho CBCNV và có báo cáo trưởng ban này.

T. Tiến