Vào tháng 9- 2009, Chiển nhặt được một CMND rồi mở tài khoản tại một ngân hàng bằng CMND này. Sau đó, Chiển mở nhiều tài khoản trên mạng để rao bán sim số đẹp. Khi có người mua, Chiển nhắn tin yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của mình.
Sau khi họ chuyển tiền, Chiển đến ngân hàng rút tiền khỏi tài khoản và thay số ĐTDĐ. Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2010 đến tháng 4- 2011, Chiển đã chiếm đoạt 180 triệu đồng của 147 người. 

Sau đó, Chiển lại nhặt được một CMND khác và cũng dùng để mở tài khoản. Với tài khoản mới này, Chiển chiếm đoạt hơn 46 triệu đồng của 35 người bằng thủ đoạn cũ.

N.Quyết