Bình cùng một số đối tượng khác đã lấy danh nghĩa là giám đốc Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển nhân lực Thủ đô để lừa 24 người xuất khẩu lao động lấy 35.500 USD.

A.Phương