TS Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam - trả lời: Theo khoản 6 điều 22 Nghị định 123 của Chính phủ, trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại điều 23 của nghị định này thì phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

Theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 12 Thông tư 04 của Bộ Tư pháp (có hiệu lực kể từ ngày 16-7-2020) quy định: Người yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn mà không nộp lại được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây thì phải trình bày rõ lý do không nộp lại được.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết hôn trước đây để xác minh. Trường hợp không xác minh được hoặc không nhận được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân theo quy định.

Do vậy, dù bị mất giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bạn vẫn được cấp lại giấy này với điều kiện phải trình bày rõ lý do không nộp lại được và có thể cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình. Bạn cần bảo đảm sự trung thực, chịu trách nhiệm pháp lý trong việc cam đoan này.

Trường Hoàng ghi