Trong số người bị chó cắn có 7 trẻ em dưới 10 tuổi; nhiều người bị vết thương rất nặng phải chuyển đi cấp cứu. Đã có 12 người đi chữa trị tại Viện Pasteur Nha Trang và 18 người đến các cơ sở y tế để tiêm phòng dại. Phòng Y tế huyện Ninh Sơn đang kêu gọi những người bị chó cắn khẩn trương đến các cơ sở y tế để tiêm phòng.
 

Theo Thanh Niên