Năm 2011, lợi dụng mối quan hệ thân quen, Kiều đã nhiều lần mượn tiền của bà Nguyên, để làm ăn. Tuy nhiên, sau khi mượn tiền Kiều không những không trả nợ mà bỏ trốn khỏi địa phương.
          

C.Linh