Dự kiến sáng 6-6, Cục Thi hành án dân sự TP HCM sẽ tổ chức thi hành bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM.

Bản án này yêu cầu bà Lê Hoàng Diệp Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNH).

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải có trách nhiệm thi hành bản án sau khi án có hiệu lực, đồng thời phải chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của TNH và hành vi nhân danh TNH để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.

Đến chiều 5-6, Cục Thi hành án dân sự TP HCM cho biết đã thực hiện việc tống đạt quyết định thi hành án đến địa chỉ đăng ký của bà Thảo nhưng bà vẫn chưa thi hành các khoản theo nội dung tuyên án.

Trước đó, ngày 25-4, Cục Thi hành án dân sự TP HCM đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các công việc và đã tống đạt, niêm yết theo quy định cho bà Thảo nhưng bà vẫn chưa thực hiện.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, trước đó đã đứng đơn khởi kiện, yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép các con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH cùng các công ty con thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

Ông Vũ yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của TNH; chấm dứt hành vi nhân danh TNH để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.

Ông Vũ còn yêu cầu bà Thảo trả ngay cho TNH con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà bà đã chiếm đoạt vào ngày 16-10-2015.

Trước đó, tòa án 2 cấp đã chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên, tuyên buộc bà Thảo phải trả lại con dấu đã chiếm giữ trái phép cũng như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH.
Ph.Dũng