Theo đó, vào ban ngày lực lượng dân phòng và công an sẽ tăng cường tuần tra các tuyến đường chung quanh BV Da Liễu, điều tra tất cả những vụ ẩu đả trước cổng BV, tổ chức đội tự quản của lực lượng xe ôm trước cổng BV, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra những phòng mạch có đơn thư tố cáo liên kết với “cò”, và nếu có đủ bằng chứng phòng mạch nào liên kết với “cò” sẽ đóng cửa phòng mạch đó. Được biết, Công an phường 6 - quận 3 đã nhận diện được 3 đối tượng “cò” da liễu và sẽ mở rộng điều tra trong thời gian tới.

Ph.Sơn