Do đã từng làm ở siêu thị, Q. giở thủ đoạn gian dối, chỉ báo mã số hàng cho nhân viên tính tiền mà không mang hàng ra. Sau đó, Q. tráo bếp gas khác đắt tiền hơn (trị giá 1.500.000 đồng) mang ra ngoài thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện, bắt giữ.
Q. Trung