TS Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam - trả lời: Nhằm tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chỉ thị 44/CT-TTg năm 2020 (mục 9c) nêu rõ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế, bảo đảm nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.

Đổi tiền lẻ nhằm hưởng % chênh lệch là hành vi trái pháp luật. Nếu người nào thực hiện các hành vi đổi tiền không đúng quy định - như: đổi tiền có phí, đổi tiền không đúng mệnh giá… - sẽ bị xử phạt hành chính.

Theo điểm a khoản 5 điều 30 Nghị định 88/2019/NÐ-CP, mức xử phạt vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ như sau: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật - đây là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm hành chính bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (điểm b khoản 3 điều 3 Nghị định 88/2019/NÐ-CP).

Trường Hoàng ghi