Sáng 20-5, Ngà uống rượu say rồi sang nhà hàng xóm chơi, thấy cháu Đoàn Thị Y, 6 tuổi đang chơi một mình, y bèn giở trò đồi bại.

Thấy cháu Y chạy về nhà khóc rất nhiều vì đau đớn, người nhà của Y gặng hỏi và được biết chuyện. Sau khi được người nhà nạn nhân báo tin, công an liền bắt giữ tên Ngà.

T.Dũng