Theo kết luận của thanh tra, từ năm 2009 đến  2011, TTGTVL đã tổ chức 134 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với tổng kinh phí 4,1 tỉ đồng và đào tạo nghề cho nhiều trường hợp khác theo kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia. Xác minh tại các địa điểm mở lớp, thanh tra phát hiện tổng số tiền chi sai quy định của chương trình mục tiêu là 1,6 tỉ đồng.
TTGTVL cố ý thực hiện sai quy định về công tác tuyển sinh đào tạo nghề của chương trình mục tiêu quốc gia qua việc tùy tiện giao trọn gói cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tin học Nhựt Linh (không có chức năng về dạy nghề) đứng ra tổ chức chiêu sinh, thu nhận hồ sơ học viên không đúng đối tượng hộ nghèo, cố ý lợi dụng quyền thụ hưởng của người nghèo để hoàn thành và vượt chỉ tiêu đào tạo nghề, gây thất thoát ngân sách Nhà nước 42,5 triệu đồng.  
Ngoài ra, trong quá trình điều hành cơ quan, ông Ngọc đã quan liêu, buông lỏng quản lý, cố ý làm trái pháp luật, trong đó quyết toán khống rất nhiều khoản, như không thuê hội trường giảng dạy nhưng vẫn quyết toán 204 triệu đồng, thanh toán khống tiền lương cho giáo viên 124 triệu đồng...
Ngoài ra còn nhiều khoản chi khác không hợp lệ như chi tiền mua vật tư giảng dạy, thuê thiết bị giảng dạy, tài liệu học tập, văn phòng phẩm... Đặc biệt, việc chi tiền ăn cho học viên không phải là hộ nghèo gây thất thoát 774 triệu đồng…

Từ những sai phạm trên, hiện Thanh tra tỉnh Bến Tre đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để làm rõ vụ việc vì có dấu hiệu của tội phạm.

M.Sơn