Theo kết luận điều tra, năm 2013, Võ Trường Hùng đã đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng bán cho Công ty MT Centertrade Co.Ltd (Thái Lan) 100.000 tấn gạo, trị giá 41,7 triệu USD, tương đương hơn 686 tỉ đồng. Để có nguồn hàng thực hiện hợp đồng, Hùng ký 14 hợp đồng mua 109.200 tấn gạo của Công ty Võ Thị Thu Hà, đồng thời chuyển trước cho công ty này 90% giá trị hợp đồng, tương đương hơn 606,9 tỉ đồng. Trên thực tế, Công ty Lương thực Hậu Giang chỉ nhận được 23.363 tấn gạo (trị giá hơn 212 tỉ đồng) vì Công ty Võ Thị Thu Hà không có gạo để giao. Vì đối tác nước ngoài tự bỏ hợp đồng, không nhận hàng nên Công ty Lương thực Hậu Giang phải thỏa thuận bán lại toàn bộ số gạo đã mua cho Công ty Võ Thị Thu Hà với giá thấp hơn, gây thiệt hại gần 28 tỉ đồng.

Sau đó, mặc dù Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã chấn chỉnh, có văn bản yêu cầu Công ty Lương thực Hậu Giang hạn chế mua hàng gửi kho ngoài của Công ty Võ Thị Thu Hà nhưng Võ Trường Hùng vẫn câu kết cùng Võ Thị Thu Hà ký các hợp đồng mua bán khống nhằm chuyển tiền của Công ty Lương thực Hậu Giang cho Công ty Võ Thị Thu Hà sử dụng và bị Hà chiếm đoạt. Việc làm này của Hùng đã gây thiệt hại thêm cho công ty hơn 172 tỉ đồng. Tổng số thiệt hại mà các bị can gây ra là hơn 200 tỉ đồng.

N.Quyết