UBND TP cũng giao các sở - ngành, địa phương liên quan thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu thiết kế ngầm hóa hệ thống điện, nước, điện thoại; trồng cây xanh; kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ những trường hợp cố tình không di dời.

Tuyến đường này do không được hướng dẫn thống nhất nên các hộ sau giải tỏa đã tự cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp căn nhà theo ý mình, làm cho mặt phố trở nên khó coi.

M. Nam