B cáo Liêm (phi) và Đắc ti phiên tòa

Từ tháng 8-2011 đến tháng 8-2012, lợi dụng quyền hạn được giao, Liêm đã làm hàng loạt hồ sơ vay vốn khống rút hơn 2,4 tỉ đồng của đơn vị để cá độ bóng đá và tiêu xài. Để thực hiện hành vi gian dối, Liêm lấy cắp mật khẩu của Đắc, sau đó xâm nhập hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng do Đắc quản lý để làm hồ sơ vay vốn khống và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Hiện Liêm và gia đình đã hoàn trả số tiền tham ô.

Tin-ảnh: L.Trường