Ngày 18-2, TAND quận 1 (TP HCM) tuyên án vụ kiện "Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ", liên quan đến bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Trong đó, nguyên đơn là ông Lê Phong Linh (tác giả Lê Linh), bị đơn là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật và Phát triển tin học Phan Thị (Công ty Phan Thị) và bà Phan Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Công ty Phan Thị).

HĐXX nhận thấy tác giả là người sáng tạo toàn bộ hoặc 1 phần tác phẩm văn học nghệ thuật khoa học. Để được công nhận là tác giả, người sáng tạo phải ký tên dưới tác phẩm.

Thần đồng đất Việt ra tòa, Công ty Phan Thị thua kiện - Ảnh 1.

Tác già Lê Linh (phải) thắng kiện sau nhiều năm chờ đợi

Đơn yêu cầu Cục Bản quyền tác giả cấp bản quyền tác giả cho 4 hình tượng "Trạng Tí", "Sửu Ẹo", "Dần Béo", "Cả Mẹo" chỉ xác nhận ông Linh và bà Hạnh được Công ty Phan Thị giao nhiệm vụ thực hiện bản vẽ nhân vật Sửu Ẹo, Trạng Tí, Cả Mẹo, Dần Béo để in trên bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Toàn bộ quyền sở hữu thuộc về Công ty Phan Thị, không có nội dung nào xác nhận ông Lê Linh là đồng tác giả.

Trước khi đăng ký bản quyền tác giả, từ tập 1 đến tập 6, truyện ghi tác giả truyện và tranh là Lê Linh. Công ty Phan Thị từng xuất bản tập truyện Thần đồng đất Việt và xác định Lê Linh tham gia 6 bước trong quy trình xuất bản bộ truyện này. Việc bị đơn cho rằng bà Hạnh đã chỉ vẽ cho ông Linh nhưng không đưa ra được chứng cứ chứng minh. Bên cạnh đó, nếu bà Hạnh cung cấp tài liệu cho ông Linh thì cũng không được xác định là đồng tác giả.

Về yêu cầu buộc Công ty Phan Thị chấm dứt việc tạo ra và sử dụng những biến thể khác nhau của các hình tượng do ông Linh sáng tạo từ các tập Thần đồng đất Việt tiếp theo cũng như trên các ấn bản khác, HĐXX cho rằng Công ty Phan Thị có quyền sở hữu nhưng không có quyền làm biến thể khi chưa được sự đồng ý của ông Linh. Việc làm biến thể làm thay đổi bản gốc của các hình tượng này, ảnh hưởng đến quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm.

Từ đó, HĐXX chấp nhận phần yêu cầu này của ông Linh, buộc Công ty Phan Thị chấm dứt việc tạo ra và sử dụng những biến thể khác nhau của các hình tượng do ông Linh sáng tạo. Đồng thời, tòa án buộc bị đơn xin lỗi công khai trên một số phương tiện thông tin đại chúng trong 3 kỳ liên tiếp và thanh toán chi phí dịch vụ luật sư mà ông Linh phải thuê để bảo vệ quyền tác quyền của mình bị xâm phạm là 20 triệu đồng.

Di Lâm