Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 làm trưởng đoàn.

Thanh tra các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 - Ảnh 1.

Một góc quận 7 -TP HCM (Hình chỉ mang tính minh họa)

Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 1-1-2019 đến ngày 31-12-2019. Những vấn đề phát sinh có liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra, nếu xét thấy cần thiết vẫn làm rõ để kết luận.

B.Nghi