Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận lối dẫn lên cầu phía quận 1 đã được phá bỏ hoàn toàn, phần móng của cầu đang được gia cố thêm bằng cát và xi măng. Theo Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây, do tính chất lịch sử của cây cầu nên sau khi hoàn tất việc làm hầm Thủ Thiêm thì cầu Mống sẽ được trả lại đúng nguyên trạng ban đầu. Ngoài ra, tượng đài An Dương Vương tại khu vực này cũng được xây dựng trở lại cùng với bức tượng cũ. Hiện bức tượng này đang được Bảo tàng Mỹ thuật TP lưu giữ và bảo quản.

Đ. Phú