- Luật sư Ngô Đình Hoàng trả lời: Bà có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong trường hợp “việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ và ngược lại” (điều 27 Bộ Luật Dân sự 2005).

Điều 37 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi; UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi”.

Với những quy định này, việc bà và cha của đứa trẻ đã làm thủ tục đăng ký kết hôn  là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ của đứa trẻ từ họ mẹ sang họ cha. Vì vậy, bà liên hệ với UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho đứa trẻ trước đây, để được giải quyết.