Phần còn lại (diện tích 327 m2), đang được Công ty Vật tư xây dựng quản lý, sử dụng làm kho chứa hàng và cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Lãnh đạo Công ty Vật tư xây dựng cho biết sẵn sàng chuyển giao phần đất trên cho quận 10 đầu tư xây dựng trường học và kiến nghị cơ quan chức năng TP hỗ trợ chi phí cho việc tạm ngưng sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ sắp xếp các lao động đang làm việc tại mặt bằng này...
M.Nam