Theo biên bản làm việc giữa bà Trần Thị Thiên Hương (thẩm phán TAND tỉnh Bình Thuận) với ông Nén và ông Thận, hiện Bộ Tài chính đã thống nhất bổ sung nguồn chi quản lý hành chính ngân sách trung ương hơn 10 tỉ đồng để bồi thường oan sai cho ông Nén.

Trong tuần này ông Huỳnh Văn Nén sẽ nhận tiền bồi thường

Biên bản làm việc giửa TAND tỉnh Bình Thuận với 2 ông Nén, Thận

Theo ông Nguyễn Thận, trong buổi làm việc, bà Hương cho biết chậm nhất trong tuần này, khi tiền về tài khoản của TAND tỉnh Bình Thuận thì cơ quan này sẽ chuyển vào tài khoản cho ông Nén.

Như Báo Người Lao Động có bài phản ánh, ông Huỳnh Văn Nén đã nhận được quyết định bồi thường oan sai của TAND tỉnh Bình Thuận từ ngày 7-3-2017, nhưng đến nay vẫn chưa nhận bất kỳ một đồng nào.

Lê Trường