Do tin tưởng Hiếu là trưởng phòng khách hàng, có mối quan hệ làm ăn lớn, trong năm 2011, nhiều khách hàng đã giao tiền cho Hiếu để hùn vốn, đáo hạn NH và với lãi suất từ 4-5%/tháng, trong năm. Nhưng sau khi nhận số tiền hơn 72,7 tỉ đồng của 7 khách hàng, Hiếu chiếm đoạt luôn.

Ngoài ra, Hiếu còn làm giả hồ sơ để lấy tài sản thế chấp của NH trả cho người vay gây thiệt hạị 900 triệu đồng.

Qua nắm tình hình, CQĐT cho rằng Hiếu còn huy động vốn của nhiều cá nhân khác cũng với thủ đoạn tương tự nhưng vì còn tin Hiếu nên đến nay chưa tố cáo.
 
Hiện Hiếu đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

 

C.Linh